รับสร้าง ออกแบบตกแต่งภายใน ภายนอก อาคารทุกแบบทุกสไตล์ ราคาตารางเมตรละ 10,000บาท
 (กรณีใช้วัสดุราคาสูง จะคิดเพิ่มเฉพาะค่าวัสดุ และเงินประกันวัสดุราคาสูงเสียหาย)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
© 2016 wissava.com. All rights reserved
by Barco Enterprise Company Limited (Since 2004)
Hosting by Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com