รับจัดทำห้องดูภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์มินิเทียเตอร์ พร้อมติดตั้งระบบเสียงรอบทิศทาง ผนังและเพดานดูดซับเสียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
© 2016 wissava.com. All rights reserved
by Barco Enterprise Company Limited (Since 2004)
Hosting by Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com